100 jaar KVLV Heusden (2)

100 jaar KVLV Heusden (2)

Bij de Boerinnenbond en later KVLV stond veel - maar tegenwoordig verhoudingsgewijs heel wat minder - in het teken van koken en eten. Zo maakte de groep boven deel uit van de kooklessen die in 1960 werd gegeven en uit de foto onder blijkt dat bij feestjes - zoals hier de viering van 50 jaar KVLV in het Oud-Patronaat - blijkbaar ook stevig werd gegeten.37067