1057 inwoners zitten zonder werk

1057 inwoners zitten zonder werk

Op 31 augustus telde Heusden-Zolder 1057 werklozen, dat zijn er 89 of 7,8 procent minder dan op hetzelfde moment vorig jaar. 7,2 % van de beroepsbevolking zit hier nu zonder werk, ondanks de verbetering zitten we wel boven het Limburgse (6,9 %)en Vlaamse (6,8 %) gemiddelde. Ten opzichte van juli zitten we trouwens met een kleine stijging. De grootste terugloop zien we deze keer bij de jongeren, de groep die minder dan een jaar werkloos is en de allochtonen. Een toename zit er bij de oudere en de langdurige werklozen. Eind juli dit jaar stonden in Heusden-Zolder ook 257 vacatures open.
43003