150 jaar De Ware Vrienden: vriendschap is leidraad

150 jaar De Ware Vrienden: vriendschap is leidraad

Meer dan twee jaar hebben ze eraan gewerkt en er naar toegeleefd, maar nu zaterdag is het zover: dan start voor de Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden het feestjaar. En er mag gefeest worden, want welke harmonie of vereniging kan er nog prat op gaan dat ze 150 jaar bestaat. Het was inderdaad in 1870 dat de fanfare ontsproot uit een zangvereniging. In 1872 werd ze dan opgericht als 'Fanfare De Ware Vrienden' "een gezelschap voor doel hebbende, door beoefening der muziek de opluistering der kerkelijke feesten, de verdediging van de katholieke belangen en eerlijk vermaak der leden en de verbroedering van allen." De stichter was Jules de Villenfagne, telg van de familie op Vogelsanck. In de loop der jaren zijn er heel wat anekdotes, gebeurtenissen en verhalen genoteerd, daarover later meer wanneer het boek wordt gelanceerd.

Iedereen moet mee kunnen

Feit is dat de harmonie vandaag met een 60-tal leden in het groot orkest en een 30-tal juniors één van de grootste cultuurverenigingen is in Heusden-Zolder. Het oudste spelend lid is 82, het jongste 6 jaar. "Bij ons beginnen alle ideeën embryonaal en bescheiden, en vervolgens komen we - ook al via deel drie van de repetities aan de toog - in een rollercoaster terecht en groeit het weer uit tot iets groots," vertellen Isabelle Thielemans en Jo Melotte. "Wel met die voorwaarde dat iedereen meetelt en moet mee kunnen. Als een muziekstuk te moeilijk is voor één van de muzikanten, wordt het aangepast. De slogan boven onze toog luidt 'De muziek is de wereldtaal', en de niet geschreven ondertitel is 'vrienschap is de basis'.  En zo werd ook een groep samengesteld die zich met de voorbereiding van de 150ste verjaardag bezighield. En ook nu weer werd het hele verhaal en de onderdelen ervan in de loop van de rit groter en feestelijker. We willen heel het dorp erin betrekken. Zo zullen er ook beachvlaggen gezet worden en mogen we bij handelaars hun vlaggenmasten gebruiken." 51864