180 bezwaren tegen milieuvergunning APL

180 bezwaren tegen milieuvergunning APL

Mede onder impuls van de dorpsraad Viversel zijn 180 bezwaarschriften ingediend tegen het afleveren van een nieuwe milieuvergunning voor asfaltproducent APL op het industrieterrein, langs het kanaal. Het afgelopen jaar zijn er heel wat klachten geweest over geurhinder, en ook prikacties door de buurt. Het bedrijf heeft dan verschillende procédés getest om de geurhinder te onderdrukken. Volgende maand wordt een nieuwe installatie in gebruik genomen die automatisch koolstof toevoegt om de geurhinder te onderdrukken en ook bij de overslag naar vrachtwagens wordt geprobeerd om de stank binnen te houden. Los daarvan vervalt de bestaande milieuvergunning in het voorjaar van 2019 en liep tot eind vorige week een openbaar onderzoek. De milieudienst van de gemeente moet de bezwaren nu onderzoeken en een dossier voorleggen aan het schepencollege. Dat zal ten vroegste op 30 juli een advies formulieren en overmaken aan de deputatie die de milieuvergunning aflevert of weigert. Daarna is er eventueel nog een beroepsmogelijkheid bij de Vlaamse minister van leefmilieu.40545