20 jaar na de mijnsluiting (2)

20 jaar na de mijnsluiting (2)

De mijn beschikte over een indrukwekkend arsenaal van machines. Zoals de locomotieven die onder de grond de mijnwerkers van en naar hun werkplaats brachten en ook de gedolven steenkool naar de schachten afvoerden.11498