28 leerlingen slagen in fietsexamen

28 leerlingen slagen in fietsexamen

Samen met de gemeenschapswachten en gemeentelijke basisschool Beekbeemden organiseerde de politie het fietsexamen voor het zesde leerjaar. Na enkele voorbereidende verkeerslessen kregen de leerlingen een parcours opgelegd in het reële verkeer. De 28 laatstejaars moesten hun fietsvaardigheden tonen in het oversteken op een kruispunt, een rotonde nemen, de juiste plaats innemen op de openbare weg, inhalen en een hindernis voorbij rijden. Gemeenschapswachten en politie evalueerden onderweg het fietsgedrag. Na de beraadslaging zijn, op enkele opmerkingen na, alle 28 kinderen bekwaam bevonden om volgend jaar zelfstandig en veilig naar de middelbare school te fietsen.21510