40 jaar bestuurslid bij Meylandtvissers

40 jaar bestuurslid bij Meylandtvissers

Bij de Meylandtvissers hebben ze Frans Swerts en Polydor Theunis gehuldigd. Beiden zijn al 40 jaar bestuurslid van de club. Hoeveel reusachtige vissen ze in die periode hebben bovengehaald, is ons niet bekend. (foto René Bosmans)7323