63 cursisten studeren af bij CVO De Verdieping

63 cursisten studeren af bij CVO De Verdieping

Bij CVO De Verdieping zijn vanavond de certificaten uitgereikt aan de cursisten die afgelopen schooljaar hun opleidingstraject hebben voltooid. Het ging zowel om cursisten die een half jaar of een jaar een volledige dagopleiding volgden als mensen die 5 jaar lang 1 avond per week zijn gekomen. Daarbij zijn certificaten voor uiteenlopende opleidingen uitgereikt: webmasters en sociale media managers, uitvoerend CAD-tekenaars, computer- en netwerktechnic, residentieel elektrotechnisch installateurs, fotografen, hoveniers, keukenhulpen en interieurafwerkers.

Adjunct-directeur Maddy Lecok onderstreepte dat de cursisten in de loop van hun opleiding voortdurend worden geëvalueerd om erop toe te zien dat ze hun competenties en attitudes bereiken. Naast hun lessen , moeten ze ook heel wat opdrachten afwerken. Het certificaat is erkend door Onderwijs Vlaanderen en vormt een sleutel tot de arbeidsmarkt. Heel wat afgestudeerden hebben ondertussen al een job in hun gekozen richting.

Schepen van onderwijs Marleen Hoydonckx wees erop dat 83 cursisten gestart zijn en 63 afgestudeerd, wat bewijst dat de opleiding niet vrijblijvend is. Dat deden ze samen met 41 leerkrachten en 3 trajectbegeleiders. De schepen had bewondering voor de cursisten die hun inspanningen leverden bovenop hun dagelijkse bezigheden. Die werden vervolgens door trajectbegeleider Sophie Engels samen met hun leerkrachten naar voor geroepen voor het grote moment. (meer foto's)35863