72 % te snel in de Kanaalweg

De verkeersdienst van de politie heeft snelheidsmetingen uitgevoerd in de Kanaalweg, in de buurt van de schoolomgeving Horionweg. Daar geldt een snelheidsbeperking van 50 km per uur, 72 % van de bestuurders reed er te snel. Na het tuningevent Race Wars stelde de politie 25 overtredingen vast wegens gebruik van onreglementaire reproductienummerplaten7408