Afscheid van de politiek: Jeanne Prikken

Afscheid van de politiek: Jeanne Prikken

Jeanne Prikken was nog iemand die deel uitmaakte van de NHZ- of Nieuw-fractie . Op 1 januari 2013 kwam ze in de gemeenteraad, ze maakte één legislatuur vol en komt dus aan meer dan 60 gemeenteraadsvergaderingen, zonder de commissies te tellen uiteraard.

Gedurende de eerste drie jaar van deze periode was Jeanne Prikken schepen van toerisme en lokale economie. Daarna moest ze de fakkel doorgeven aan de socialist Nico Geeraerts.

Op welke realisaties blikt ze het meest tevreden terug? "Samen met de diensten hebben we gewerkt aan een kwaliteitsvolle opwaardering van de markt. We hebben de visienota rond het strategisch commercieel plan uitgewerkt. Niet te vergeten hebben we in het eerste deel van de legislatuur de opstart gemaakt om domein Bovy terug uit het erfpacht te halen en weer naar de gemeente te brengen."

Overdracht Beekbeemden mislukt

De ex-schepen kende de afgelopen zes jaar een ontgoocheling. "Het feit dat de overdracht van de school Beekbeemden naar het Gemeenschapsonderwijs in het belang van de kinderen en personeel met betrekking tot de gezondheid niet is doorgegaan. Bovendien is onderwijs geen kerntaak van de gemeente." 

Sociale media

Ook Jeanne Prikken zag in de beperkte periode van zes jaar de politiek evolueren: "Het gehakketak op sociale media, maar daar hebben wij ons niet in laten meeslepen. Ondertussen kijk ik tevreden terug op de afgelopen periode maar ik heb geen ambities om terug in de politiek te stappen."44062