Alle N-VA-amendementen verworpen

De N-VA diende dus 14 amendementen in bij de begroting 2015. Het ging onder meer om een uitstel van de begroting, aanpassingen in de begroting, afvoeren de belastingverhogingen en afschaffen van nog enkele andere belastingen. Tussendoor werden de debatten overstemd door heel wat geroep en getier de kop op. De N-VA wilde de dotatie van de politie met 500.000 euro verminderen - dat moest geput worden uit de reserves - en ook de renovatiewerken aan de brandweerkazerne afvoeren omdat ze niet meer moeten gedragen worden door de gemeente, maar voor alle amendementen kreeg de partij alleen steun van CD&V en Vlaams Belang en dat was dus te weinig.18013