Alleen genodigden in kazerne, buiten groot scherm

Alleen genodigden in kazerne, buiten groot scherm

Zoals eerder gemeld kan iedereen op vrijdag 16 augustus vanaf 19 uur een laatste groet brengen aan Benni Smulders en Chris Medo, in de brandweerkazerne. Vooraf krijgen familie en genodigden de kans om hun groet in intieme kring uit te brengen, daardoor kan het aanvangsuur mogelijk wat verschuiven. Er wordt veel volk verwacht, dat kan ook leiden tot lange wachttijden. Op zaterdag 17 augustus om 10 uur heeft de afscheidsplechtigheid plaats, opnieuw in de brandweerkazerne. Binnen zijn alleen familieleden en genodigden toegelaten. Het publiek kan aansluiten achter de erehaag die brandweerlieden en militairen langs de Koerselsebaan zullen vormen tussen begrafenissen J. Beyne en de brandweerkazerne. Op het binnenplein van de kazerne kan de plechtigheid op groot scherm gevolgd worden, maar ook daar is het aantal plaatsen beperkt, ze zijn voor een deel voorbehouden aan brandweer en ordediensten uit het hele land. De plechtigheid zelf wordt op verzoek van de familie sober gehouden. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter Decrem zal aan beiden postuum een ereteken voor ‘Moed en Zelfopoffering’ toekennen. Ook andere prominenten zullen aanwezig zijn. Het Koningshuis eert beide brandweermannen met bloemen. 

47723