APL krijgt proefvergunning voor 2 jaar

APL krijgt proefvergunning voor 2 jaar

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) levert geen omgevingsvergunning van onbepaalde duur af voor Asfalt Productie Limburg (APL) in Viversel. De asfaltcentrale krijgt een proefvergunning van 2 jaar onder strikte voorwaarden. APL zal een nieuwe installatie in gebruik nemen en die moet voor volgende zomer de geurhinder beperken tot een aanvaardbaar niveau. Er mag bovendien geen teerhoudend asfalt verwerkt worden en er moeten bijkomende metingen uitgevoerd worden op gasuitstoot die nu niet gemeten wordt. Eerder had de vorige minister Koen van den Heuvel (CD&V) een vergunning voor onbepaalde tijd afgeleverd, maar die is vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daardoor kwam het dossier opnieuw op de tafel van huidig  minister Demir terecht.

Nieuwe installatie

De inwoners klagen al jaren over geurhinder, maar die is moeilijk te meten. De nieuwe installatie die APL ondertussen heeft besteld zou voor indirecte verwarming zorgen waardoor de geuremissie zou verminderen met 20 à 40%. De nieuwe installatie moet ten laatste op 1 juni volgend jaar operationeel zijn.  Maar het blijft uiteraard afwachten wat het resultaat zal zijn. Daarom adviseert de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie om een vergunning op proef voor twee jaar te geven zodat die periode gebruikt kan worden om de objectieve geurhinder met de nieuwe installatie te monitoren.

Ruimere metingen

Eens de installatie draait, laat de minister metingen uitvoeren op  CO, stof, SO2, NOX, TOC, PAK en benzeen. En alleen als de indirecte verwarming van het asfalt functioneert mag met recuperatieasfalt gewerkt worden, maar niet meer dan 40 %. Naast de problematiek in Viversel laat de minister de eisen aan asfaltcentrales in Vlaanderen, die dateert van 2013, actualiseren tegen 2022.

66799