Audit-rapport niet op openbare zitting

Audit-rapport niet op openbare zitting

De raad begon al meteen met een incident. Voorzitter Marc Swevers (Open VLD) vroeg aan Tony Beerten (NHZ) die hem tijdens zijn afwezigheid had vervangen, waarom hij de drie ingediende punten van de oppositie zonder meer naar de geheime zitting had verwezen. Volgens Swevers had kunnen bekeken worden om toch een aantal zaken in openbare zitting te behandelen. Hij stelde voor dat ze de punten opnieuw zouden indienen voor een zitting op 13 september en dan zou hij - op eigen risico - de punten op de publieke zitting laten behandelen. De waarnemend secretaris - de algemeen directeur is ziek - gaf uitleg bij de verwijzing naar de geheime zitting omdat het risico groot is dat er namen zouden genoemd worden, wat juridisch niet kan. Ook Simonne Janssens-Vanoppen (N-VA) en Sonja Claes (CD&V) vonden dat er argumenten waren om de zaak in publieke zitting te behandelen. Burgemeester Mario Borremans vond het lekken van het rapport door een raadslid voldoende reden om het punt niet openbaar te behandelen.42939