Boekt: elk leerjaar in vier groepen opgesplitst

Boekt: elk leerjaar in vier groepen opgesplitst

De Vrije Basisschool van Boekt maakte samen met de preventieadviseur een hele risico-analyse op en daaruit vloeide een plan voort. Een week lang is de school corona-proof gemaakt. De heropstart gebeurt met 4 volledige dagen voor het 1ste en 2de leerjaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en 2 volledige dagen (dinsdag en vrijdag) voor het 6de leerjaar. Alle jaren worden in 4 groepen opgesplitst, dus 12 in het totaal. Iedere groep krijgt een vast begin- en einduur, een vaste poort, ingang, klas, toilet,  wasbak, pauzes en een vaste speelplaats. De 12 leerkrachten zijn van het begin tot het einde van de dag verantwoordelijk voor hun groep/bubbel en blijven de hele dag bij hen.

Socio-emotionele

"De eerste schooldag werd gestart met aandacht voor het socio-emotionele: hoe hebben onze kinderen de voorbije tijd beleefd? Onze klassen zullen zoveel mogelijk met elkaar in contact proberen te komen via allerhande technieken, die we onszelf de voorbije periode eigen gemaakt hebben, zodat onze kinderen toch ‘op afstand’ wat ‘samen kunnen zijn’," leg directeur Miet Vanbilsen uit. De kleuters en kinderen van andere leerjaren kunnen gebruik blijven maken van de noodopvang, maar ook daar worden de groepen gescheiden en gelden strikte regels. Ook de ouders hebben richtlijnen gekregen voor het brengen en halen van de kinderen.


53887