Boektenaren vooral bezorgd om verkeer

Boektenaren vooral bezorgd om verkeer

Op een druk bijgewoonde volksvergadering van dorpsraad Boekt schoven de Boektenaren hun knelpunten naar voor. Zo vragen ze metingen van de geluidsoverlast van de E 314. De buurtbewoners van de Meylandtlaan hebben dan weer last van het nachtelijke laden en lossen. De dorpsraad zelf vraagt aan Wegen en Verkeer aparte fietsbeddingen aan de O.L.Vrouwstraat, Meylandtlaan en Graaf De Theuxlaan. De raad dringt aan op de herinrichting van het kruispunt Ubbelstraat/Meylandtlaan en de realisatie van de haakse aansluiting De Borghgravelaan/Ubbelstraat. De Dorpsraad is weliswaar blij met de opening van het nieuwe buurthuis maar vindt de financiële last op de uitbating onredelijk hoog. De raad gaat voortaan met drie werkgroepen verder: verkeer-milieu, infrastructuur en activiteiten.17766