Bolderberg heeft de eerste schoolstraat

Bolderberg heeft de eerste schoolstraat

De Kluisstraat in Bolderberg is de eerste schoolstraat van Heusden-Zolder. Het initiatief begon bij de Fietsersbond die een voorstel op tafel legde om na de heropening van de school gebruik te maken van de wachtruimtes aan de schoolpoorten om de veiligheid te vergroten. Eenvoudige ingrepen op de parking aan de voetbalterreinen en de Witte Zaal konden dat mogelijk maken, samen met éénrichtingsverkeer in de Kluisstraat. School, politie en gemeente reageerden positief en gingen nog een stapje verder: als tijdelijke maatregel werd de Kluisstraat heringericht als schoolstraat bij het schooleinde. 

Meer fietsers, meer contacten

Dus wordt van 15 uur tot 15.30 uur en op woensdag van 12 uur tot 12.30 uur aan de ouders gevraagd niet verder te rijden dan de grasparking . Alleen bewoners mogen met de wagen stapvoets voorbij de bewaakte afsluiting rijden tot aan hun huis en ze kunnen weer weg via de Lambert Hoelenstraat. Het resultaat is een veilige voetgangers- en fietszone, die rekent op de burgerzin,  met meer dan voldoende ruimte om de onderlinge afstand te bewaren. Een eerste evaluatie toonde aan dat er, ondanks het regenachtige weer, meer fietsers de woon-schoolverplaatsing maakten. In de schoolstraat ontstonden meer (veilige) sociale contacten tussen ouders. De Fietsersbond Heusden-Zolder is ervan overtuigd dat het concept schoolstraat ook aan andere schoolpoorten kan toegepast worden en zal dat stimuleren.

55163