Burgemeester haalt zwaar uit naar Bruno Buyse

Burgemeester haalt zwaar uit naar Bruno Buyse

Burgemeester Mario Borremans heeft voor de gemeenteraadszitting nog gereageerd op de commotie rond het auditrapport. Volgens hem is de snelle restauratie van het ophaalgebouw tegen goede financiële voorwaarden een succesverhaal, maar dat niet door iedereen wordt gedeeld met als resultaat een klacht bij Audit Vlaanderen. Verder minimaliseert hij de conclusies "We kunnen besluiten dat er vormfouten gemaakt zijn en dat uiteindelijk Audit Vlaanderen ons één aanbeveling heeft meegegeven." De uitvoering van die aanbeveling heeft volgens de burgemeester vertraging opgelopen door tussenkomst van de vakbond. "Het kan geen toeval zijn dat dergelijke zaken een maand voor de verkiezingen geagendeerd worden. Feiten die alle partijen in 2010 mee goedgekeurd hebben maar die door sommige misnoegde ex-schepenen plots in een negatief daglicht gezet worden." En hij haalt zwaar uit naar Bruno Buyse: "We hebben destijds deze aanklager laten afzetten als schepen omwille van zijn bedreigingen naar het gemeentepersoneel en belangenvermenging. Nadien werd hij uit zijn eigen partij gezet voor dezelfde bedenkelijke feiten. In de pers luidkeels verkondigen dat ons personeel diefstal pleegt, is een brug te ver. We tolereren niet dat op zo'n manier wordt omgegaan met de reputatie van ons personeel. De afspraken zullen uitgevoerd en afgehandeld worden en de mensen zullen betaald worden."42940