CD&V is niet meer lief voor de meerderheid

CD&V is niet meer lief voor de meerderheid

De CD&V heeft even haar zachte benadering ten opzichte van de meerderheid van de jongste tijd opgeborgen. Bij het begin van de gemeenteraad stemde de voltallige CD&V tegen de wijziging van de politiebegroting 2017 en van de politiebegroting voor volgend jaar 'omdat ze nu eenmaal oppositie is en de jongste tijd alsmaar minder duidelijk wordt wie tot de oppositie behoort,' dixit Sonja Claes. De partij stemde trouwens ook tegen het gemeentebudget 2017 en het aangepast meerjarenplan 2014-2020. De andere oppositiepartijen onthielden zich bij die laatste twee.

Nog namens CD&V stelde Kristof Was dat de begroting niks voorstelt omdat er geen rekening wordt gehouden met prioritaire doelstellingen zoals betaalbaar wonen en een goed afvalbeleid. Volgens hem worden er ook projecten jaar na jaar inschreven, maar blijven die terugkomen zonder dat er iets gebeurt. "De begroting wordt fictief verzwaard en zo lijkt het alsof jullie goed bezig zijn." Hij stipuleerde ook dat tegenover de investering in de Muze te weinig subsidies staan, dat de velodroom onduidelijk blijft en dat de gemeentelijke werkplaats voortdurend duurder wordt dan geraamd. Tot zijn verbazing stelde hij vast dat geen geld voorzien is voor de realisatie van Beekbeemden. Daarnaast vond hij dat nog te weinig onderzocht is om de school Beekbeemden op haar huidige locatie te houden, die beter gelegen is, ook bij de kinderopvang. Ook rijzen er vragen bij de plannen rond Lindeman en de moskee.

Schepen van financiën Peter Tielens wees erop dat dit beleid 18 miljoen heeft bespaard en tegelijk voor 80 miljoen heeft geïnvesteerd en nog eens de schuld met 10 miljoen heeft afgebouwd. Over de gemeentelijke werkplaats zei schepen Schops dat bij de uitvoering bijkomende werken nodig waren om latere onkosten te vermijden. In het RUP Lindeman ligt volgens het gewestplan niets op zijn plaats en moet door een herschikking alles in orde gebracht worden, onder meer ook een parking voor de moskee. Robin Stroobants (N-VA) rakelde nog cijfers uit zijn vroegere kritieken om op illustreren dat er inderdaad de afgelopen tijd posten werden overschat in de begroting. Opnieuw stemden de CD&V tegen het budget 2018, N-VA, Vlaams Belang en Bruno Buyse (onafh) onthielden zich.38346