Collegebrand is  vandaag 35 jaar geleden

Collegebrand is vandaag 35 jaar geleden

Vandaag is het een droeve verjaardag voor Heusden-Zolder, precies 35 jaar geleden had de collegebrand plaats. Bij een felle brand in de slaapzaal van het toenmalige Heilig-Hartcollege (nu Sint-Franciscuscollege, campus Berkenbos) kwamen 23 jongens om het leven en raakten er 2 zwaar verbrand. Het was een zwarte dag in de geschiedenis van de school, de gemeente en heel Limburg. Het vuur ontstond even over 22u30 in de slaapzaal, waar 63 bedden stonden in houten 'chambretten', wellicht door een sigaret. De vlammen grepen snel om zich heen en toen de brandweer ter plaatse kwam, konden de manschappen ondanks verwoede en levensgevaarlijke pogingen niet de slaapzaal binnendringen.

Nadat het vuur onder controle was, werden de lichamen geborgen. 23 jongens tussen 13 en 16 jaar, 9 uit Heusden-Zolder, de anderen uit zowat heel Limburg. Hulpverleners en personeelsleden van de school waren in shock, medeleerlingen waanden zich in een nachtmerrie. Heel het land rouwde mee. In de loop van de dag kwam koningin Fabiola de slachtoffers groeten en de families troosten. De school bleef dicht tot na de begrafenis, een indrukwekkende plechtigheid in de Sint-Willibrorduskerk, met 23 witte kisten. Beklijvende beelden die de wereld rondgingen. De tragische gebeurtenis leidde tot een stroomversnelling in de wetgeving op brandvoorkoming in internaten. In het college zelf wordt de ramp vanochtend herdacht met een tekst voor de lessen, vanavond vindt een herdenkingsviering plaats in de kerk van Berkenbos.1820