Dagverzorgingscentrum is eind 2011 klaar

Dagverzorgingscentrum is eind 2011 klaar

Eind 2011 neemt het OCMW een nieuw dagverzorgingscentrum voor bejaarden in gebruik, het definitieve plan is klaar. Het centrum komt tussen De Zandloper en de bejaardenwoningen aan de Rijzillen (op de foto het middenste gebouw). In een dagverzorgingscentrum worden bejaarden opgevangen die nog thuis wonen maar zorgbehoevend zijn. Zij kunnen in het centrum terecht van 's morgens tot de late namiddag. Er staan activiteiten op het programma zoals knutselen, kienen, pannenkoeken bakken, tegen betaling kunnen ze een middagmaal nuttigen, enz.

"Het OCMW wil met de combinatie van thuiszorg en dagopvang ertoe bijdragen dat bejaarden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Anderzijds wordt de druk op de schouders van de familieden verlicht," legt OCMW-voorzitter Marc Vanderstraeten uit. Op dit ogenblik is het centrum gehuisvest in twee woningen op de Rijzillen, er is plaats voor 12 bejaarden. Dat worden er in het nieuwe centrum 18, en dat is nodig met de vergrijzing. Ook de werking van De Zandloper kan in het centrum uitbreiden.

De bouwvergunning is afgeleverd, in de komende maanden worden de subsidies verwacht zodat de werken eind dit jaar kunnen starten. Het seniorencentrum zal ongeveer 900.000 euro kosten, 250.000 euro komt van het VIPA (Vlaams Investeringsfonds Persoonsgebonden Aangelegenheden).2022