De Brug:  alle leerlingen kwamen uurtje testen

De Brug: alle leerlingen kwamen uurtje testen

In de Vrije Lagere school De Brug hebben leerkrachten en directie vandaag getest of de voorbereidingen voldoende waren. De leerlingen van de leerjaren 1, 2 en 6 zijn ieder afzonderlijk een uurtje op school geweest om te wennen aan de andere werking. Ieder heeft immers een aparte ingang, de leerjaren zijn verdeeld in 4 groepjes, ieder leerjaar heeft eigen toiletten, zijn eigen deel van de speelplaats ... Volgens directeur Ludo Van Ende is vandaag alles prima gelukt, de definitieve test volgt maandag als verschillende leerjaren samenkomen. Leerjaar 1 komt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, leerjaar 2 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Leerjaar 6 op maandag en vrijdag, telkens een volledige dag. De noodopvang voor kinderen van wie de ouders niet thuis kunnen werken loopt gewoon verder.

53895