De Brug is 20 jaar een thuis voor senioren

De Brug is 20 jaar een thuis voor senioren

Een (bescheiden) feestje vanmiddag in De Zandloper om de 20ste verjaardag van dagverzorgingscentrum De Brug te vieren. Daarop waren niet alleen de betrokken personeelsleden, vrijwilligers, beleidsverantwoordelijken uitgenodigd, maar ook de gebruikers en hun familieleden. Algemeen diensthoofd van het Sociaal Huis Koen Clijsters bedankte alle medewerkers en beklemtoonde de verbondenheid van waaruit ze werken en die ze tot stand brengen. Burgemeester Mario Borremans gaf een historische schets. Het begon in 1999 in één van de seniorenwoningen van De Rijzillen. Voor de naam werd enerzijds inspiratie gezocht bij de nabije brug, en anderzijds bij de brug die geslagen werd naar het thuismilieu. 9 jaar later werd het centrum verhuisd naar twee woningen. 

Groei

Maar de verdere groei en de meer gespecialiseerde zorg maakte de nood aan een nieuwbouw duidelijk, en die werd in maart 2013 in gebruik genomen op zijn huidige plek, bij De Zandloper en de seniorenflats Carpe Diem.  De nabije brug gaf haar naam aan het centrum. Volgens burgemeester Borremans is niet alleen de werking van De Brug op zich belangrijk, maar ook het feit dat familieleden zo een stukje rust en vrije tijd terugkrijgen, naast hun zware taak als mantelzorger.

Vrijwilligers

Coördinator Anne Theys zette de initiatiefnemers van weleer samen met de huidige medewerkers en vrijwilligers in de spreekwoordelijke bloemetjes. Ze schetste hoe De Brug dagelijks aan 14 tot 16 mensen dagopvang biedt. Het gaat om ouderen die in meer of mindere mate zorg en begeleiding nodig hebben, maar vooral behoefte aan gezelschap en een zinvolle dagbesteding.  “Als team vinden we het belangrijk dat onze gebruikers een gezellige en aangename dag beleven, met zorg en begeleiding aangepast aan hun eigen noden en interesses. Daarvoor overleggen we met familie, thuisverpleegkundigen, huisarts, … We stimuleren zoveel mogelijk hun zelfredzaamheid, maar evalueren ook voortdurend in ons team.”

Vrije keuze

Anne Theys benadrukte ook dat de gebruikers zelf kiezen of ze aan de activiteiten deelnemen. Voor alle activiteiten – met ook daguitstappen – kan een beroep gedaan worden op vrijwilligers. 4 maal per jaar worden leuke verhalen en foto’s gebundeld in een eigen krantje.  Een gelegenheidsband – een deel van Botswing samen met Herman en Ness- zorgde vandaag voor de sfeermuziek. Niet toevallig, want ook tijdens het jaar speelt muziek een rol in De Brug. Deze namiddag tot 17 uur kan iedereen nog een kijkje gaan nemen in De Brug, en ook de seniorenflats Carpe Diem staan de deuren open.

48377