De cijferdans is gestart

Bij de bespreking van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 onderlijnde schepen van financiën Peter Tielens nog eens dat de vervroegde terugbetaling van de leningen - zoals vorige keer door de N-VA bepleit - de gemeente 2 miljoen euro extra zou kosten omwille van de uittredings- en wederbeleggingsvergoeding die de banken aanrekenen. De gemeente moet extra in de buidel tasten vor het pesticidevrij behandelen van onkruid en voor de invoering van de brandweerzone, samen 2,4 miljoen euro. Er wordt voor zowat 10,5 miljoen geïnvesteerd, onder meer in de verkaveling Sint-Jacobushof in Eversel, fietspaden in de Kerkstraat, riolering in 't Wiek, omgevingswerken aan het college, studiekosten voor Muze, enz. Bruno Buyse (N-VA) vroeg dat de burgemeester en de schepenen naar aanleiding van het budget duidelijk zouden toelichten wat ze concreet willen doen volgend jaar, maar dat waren die niet zinnens. Daarop kwam de N-VA zelf op de proppen met een uitvoerige toelichting en 14 amendementen.18011