De geschiedenis van de Jefa (slot)

De geschiedenis van de Jefa (slot)

Tijdens het Jefa-folkfestival moest af en toe ook gedacht worden aan de inwendige mens van de grote groep medewerkers. In die tijd werd nog zelf voor de catering gezorgd. De heren links op de foto maken deel uit van de technische ploeg van het toenmalige BRT 2 Omroep Limburg die een deel van het folkfestival opnamen om achteraf in het eigen folkprogramma uit te zenden. Ondertussen loopt de verkoop van het jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring als een trein, er zijn al meer dan 200 exemplaren verkocht, die onder meer focussen op de Jefageschiedenis. Wie er nog eentje wil, kan langsgaan op de tentoonstelling in Hof Ter Bloemen, in de dagbladhandels Punteke of Vera, drankenhal Hauweycken, Spar-Aerts of benzinstation-dagbladhandel Frank. Het boek kost € 10.
23256