De Linde ruimt Lindeman op

De Linde ruimt Lindeman op

De leerlingen van de lagere school voor buitengewoon onderwijs De Linde ruimen de straten van de Lindeman op. De actie past in het MOS-project (Milieuzorg op school). Met zijn allen zijn ze er op uitgetrokken, gewapend met vuilniszakken, handschoenen en afvalgrijpers. De wijk en de schoolomgeving liggen er nu weer netjes bij10015