Deze week twee keer gemeenteraad

De gemeenteraad wordt deze week twee keer samengeroepen. Morgen om 19 uur gaat het om de maandelijkse zitting. Op de agenda, zoals eerder gemeld, de goedkeuring van voorlopige twaalfden omdat de begroting niet klaar is. Daarnaast zal wellicht opnieuw discussie ontstaan over het al dan niet uittreden uit Toerisme Midden-Limburg. En de raad moet ook een aantal toelagen goedkeuren. Zaterdag om 11 uur worden de raadsleden opnieuw opgetrommeld. Dan staat de 'huldiging van de vereremerkten' op de agenda, werknemers die in de bloemetjes gezet worden om hun aantal dienstjaren1627