Donderdag open volksvergadering in Boekt

Donderdag open volksvergadering in Boekt

Naar jaarlijkse gewoonte heeft op donderdag 19 november om 20 uur in Buurthuis "Den Ubbel" de open volksvergadering van Boekt plaats. Iedere Boektenaar is uiteraard welkom. De Dorpsraad brengt eerst verslag uit over de activiteiten van het voorbije jaar. Dan volgt er een hoorzitting waarin iedereen zijn vragen kan stellen over de leefomgeving in Boekt. Schepen Lode Schops zal enkele plannen van de gemeente komen toelichten. Speciale aandacht gaat daarbij naar het plan ter herinrichting van het kruispunt van de Ubbelstraat met de Terlaemenlaan.23342