DOORPRIKT: Brug over diep water

DOORPRIKT: Brug over diep water

In het dossier van de ontsluiting van de kolenhaven trekken Lummen en Heusden-Zolder opnieuw aan één koord, samen met de drie werkgeversverenigingen. Daarvoor waren hooguit enkele uurtjes samenzitten als volwassen mensen nodig. Het toont weer maar eens aan dat je met onderhandelingen (letterlijk) bruggen kunt slaan, zelfs al was het kanaalwater eerst erg diep. En misschien bewijst het ook dat er soms wat spierballengerol nodig is om één van de partijen aan de tafel te dwingen of om wat sneller water bij de wijn te laten doen. Wat dat betreft verschilt dorpspolitiek niet van internationale diplomatie.

Laat ons eerlijk zijn, van een conflictsituatie tussen Heusden-Zolder en Lummen wordt niemand beter. Als buren zijn beide sowieso op elkaar aangewezen. Maar daar bovenop komt het gezamenlijke bedrijventerrein, de weg daardoor die beurtelings over elkaars grondgebied loopt, de verstrengeling van beide gemeente langs het kanaal, de ligging van de kolenhaven, de grensoverschrijdende hulpdiensten, noodzakelijke afspraken rond beveiliging, enz. En dat is inderdaad in het verleden niet altijd even goed verlopen, zeker als het ging over verkeersafwikkeling.

Maar misschien dat een kort conflict gevolgd door een verzoening dat in de toekomst wat kan versoepelen. Vergeet niet hoeveel inwoners van Heusden-Zolder in Lummen werken en vice versa. De bekommernis van de werkgeversverenigingen over een dreigende escalatie was dan ook terecht.

Maar ook moeten we niet naïef zijn, we zijn er nog lang niet, verre van. Het feit dat beide gemeenten en de ondernemersverenigingen met een gezamenlijk voorstel naar Vlaanderen stappen, wil nog niet zeggen dat ze daar meteen bereid zijn te investeren in een extra brug. Wat bij een afwijzing?

En als Viversel door een andere ontsluiting gevrijwaard wordt, vergeten we dan niet de inwoners van Ubbersel en Eversel. Er dreigen nog altijd de onteigeningen in de buurt van de kolenhaven. En ook in scenario 4 kan het sluipverkeer nog altijd de Kanaalweg kiezen om files op het klaverblad te omzeilen. Flankerende maatregelen zullen dus nodig blijven en vooral permanente aandacht voor de leefbaarheid van alle kernen, hoe klein ook.
Dirk Reynders, Internetgazet Heusden-Zolder
Reacties op Facebook
38406