Dorpsraad Boekt wil een echt centrum

Dorpsraad Boekt wil een echt centrum

Nu donderdag 16 november om 20 uur houdt de Dorpsraad Boekt haar jaarlijkse algemene vergadering in buurthuis Den Ubbel. Op de agenda de klassieke punten als verslagen van jaarwerking en financiën en het hoorzittingsgedeelte. Maar ook veel aandacht voor de prioriteitennota die de dorpsraad opmaakte voor de gemeenteraadsverkiezingen en die aan alle partijen overgemaakt wordt. Belangrijk daarin is de dorpskernhernieuwing.

Boekt is uitgegroeid tot een dorp met 3500 inwoners maar heeft geen herkenbaarheid en uitstraling als centrum. Bovendien neemt het aantal woningen en appartementen in ijltempo toe - zij het te weinig voor senioren en starters - terwijl de openbare infrastructuur daarvoor niet meer aangepast is. Het kerkplein moet meer een ontmoetingsruimte worden.

Zwakke weggebruiker

Fietsers en voetgangers
mogen niet langer ondergeschikt zijn aan de auto, zowel in het centrum zelf, op de toegangswegen als op de gewestwegen zijn voor hen meer veiligheidsmaatregelen nodig. Tegelijk vraagt de dorpsraad een herinrichting van de Belikstraat die alsmaar drukker wordt.

De dorpsraad wil een herbestemming voor de pastorie en duidelijkheid over de toekomst van de kerk. Er is te weinig handel, dat zou kunnen gecompenseerd worden door een kleine wekelijkse markt. De wijken hebben nood aan speel- en ontmoetingsplaatsen, zoals het pleintje aan De Wallen. Door de groeiende geluidsoverlast van de E314 pleit de dorpsraad voor een geluidsscherm vanaf de brug Weyermansstraat tot aan de brug Terlaemenlaan.37198