Dossche-afbraak krijgt (zwaluw)staart

Er zal bij de afbraak van de Dosschetorens rekening worden gehouden met de zwaluwen die daar een nest hebben. Dat is vanmorgen afgesproken tussen nv De Scheepvaart en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het ANB was ter plaatse gekomen na een klacht van Vogelbescherming Vlaanderen. Die vereniging had gevraagd de sloping van de hoogste toren stil te leggen omdat daar tientallen zwaluwnesten hangen. De Scheepvaart laat nu het deel waar de nesten hangen, zoveel en zolang mogelijk overeind.5096