Een carroussel van verkiezingen ...

Een carroussel van verkiezingen ...

Het is zowat een beproeving om vanavond de gemeenteraad bij te wonen. Bijna drievierde van de ruim 40 punten op de agenda hebben te maken met het aanduiden van afgevaardigden in allerlei intercommunales, verenigingen en organisaties waarin de gemeente participeert. Dat gebeurt in het begin van iedere legislatuur. Per punt moet in geheime stemming met potlood en papier gestemd worden, en de jonste gemeenteraadsleden mogen dan telkens rondjes lopen met de stembussen om de formulieren op te halen. Soms worden schepenen aangeduid, dan weer raadsleden en een andere keer worden niet verkozen-partijgenoten afgevaardigd. Onbegonnen werk om het allemaal in een overzicht te stoppen, mocht u er überhaupt in geïnteresseerd zijn.44955