Een creatieve info-avond

Een creatieve info-avond

Het Sint-Franciscuscollege hield gisteren in Muze een info-avond voor 12-jarigen die op het punt staan een studie- en schoolkeuze voor het middelbaar onderwijs te maken. De huidige leerlingen van de school zetten daarbij hun beste beentje voor om een leuke show op te voeren. (meer foto's van Patrick Daniëls)9961