Een golfbuggy voor 't Weyerke

Een golfbuggy voor 't Weyerke

't Weyerke heeft maandag een golfbuggy in gebruik genomen, neen, da's niet de voorbode van een nieuw golfterrein. De wagen is wel geschonken door de Seniorenclub van Golfclub Millennium Paal. De club bestaat uit 180 leden die buiten golfen ook geregeld acties voor het goede doel organiseren. Deze golfwagen konden ze grotendeels kopen met een opbrengst van een golfsouper in het Lummense Intermotel. Op 't Weyerke krijgt die meteen een nuttige bestemming. Het Domherendomein is op dit ogenblik immers 6,5 ha groot en zal in de toekomst nog uitbreiden. Overdag kan de golfbuggy ingezet worden om allerlei spullen rond te brengen. En 's nachts is het een geluidsarm (want elektrisch) verplaatsingsmiddel voor de verpleegkundigen die een 100-tal bewoners in 10 leefgroepen moeten opvolgen.2605