Een nieuwe oversteekplaats in OLV-straat?

Een nieuwe oversteekplaats in OLV-straat?

Op donderdag 28 mei vergadert de gemeenteraad, voorlopig over 17 punten. In het begin zal Ria Feyen (N-VA) de eed afleggen als nieuw raadslid in opvolging van Simonne Janssens-Vanoppen. De gemeenteraad moet aan het Agentschap Wegen en Verkeer een advies verlenen voor de aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers in de OLV-straat ter hoogte van het kruispunt met Eikhof.  De gemeenteraad wordt ook in kennis gesteld van de aanvraag van Yvo Aerts om op 1 mei 2021 met pensioen te gaan. De raad zal de functiebeschrijving van de algemeen directeur vaststellen en kennisnemen van de aanleg van een werfreserve.


53924