Een oproep tot begrip en respect

Een oproep tot begrip en respect

 We zitten in Heusden-Zolder nog steeds in het hart van de coronapandemie. Het zorgt voor veel zenuwachtigheid, gevoelens van machteloosheid, maar ook voor verwijten en frustraties.  Tamara Carremans voelde zich geroepen om het op haar manier te verwoorden en een oproep te doen. We geven het hierbij integraal weer.


COVID 19-2020

3 Februari 2020.
Het corona virus SARS-coV-2 wordt vastgesteld in België. 
Niemand beseft hoe ernstig dit is, niemand kent de ziekte, niemand weet hoe we het juist aanpakken en we hebben geen idee welke moordenaar er binnen sluipt.

11 Maart 2020.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is er sprake van een PANDEMIE= een epidemie op wereldwijde schaal.
We beginnen te beseffen dat het misschien toch wel ernstig kan zijn maar niemand heeft een idee hoe we het juist aanpakken, want niemand kent de ziekte.
Winkels worden leeggeroofd, mensen worden bang, worden ziek of gaan dood, niemand heeft een idee hoe we het juist aanpakken…

18 Maart 2020
België gaat in lockdown. 
We worden opgesloten in ons eigen kot, MAAR NOOIT WAS SOLIDARITEIT ZO GROOT!!!
-Elke avond krijgen zorgkundige een applaus.
-Winkelbedienden worden geprezen.
-Mark Van Ranst wordt een held.
-Politie wordt toegejuigd voor zijn strenge aanpak.

Het lijkt of de wereld eindelijk beseft dat we elkaar nodig hebben.
Geen aanslagen, niemand praat over oorlog, zelfs bijna geen kleine criminaliteit.
De 'ark van Noah' laat een groot deel van de bevolking verdrinken en iedereen die mee op de boot is gestapt is blij, maar voorlopig geen land in zicht. 
Cijfers worden beter, we passen ons aan aan onze nieuwe manier van leven en mogen terug in beperkte maten naar onze vrienden en familie.
Maar we denken dat er land in zicht is en beginnen te zwemmen..
Waarna we allemaal weer een beetje verdrinken.
Niemand kent de ziekte en niemand weet hoe we het juist aanpakken maar…

-Zou U nu de Mark Van Ranst willen zijn, die ook maar een mens is, alleen het juiste wil doen maar de vijand wordt die niet meer weet waarover hij praat.
-Zou U nu die winkelbediende willen zijn die ook maar een mens is, alleen het juiste wil doen maar ineens afgerekend wordt omdat hij geen mondmasker draagt.
-Zou U nu die politie agent willen zijn die ook maar een mens is, alleen het juiste wil doen maar momenteel ook niet meer weet van welk hout pijlen maken.
-Zou U nu die burgemeester willen zijn die ook maar een mens is, alleen het juiste wil doen, geen stap verkeerd kan zetten zonder dat iemand het ziet en alleen nog afgerekend wordt op wat er minder goed gaat…
COVID 19-2020
De wereld is weer helemaal verzuurd.
Ik ben heel blij dat ik er ben.
Ik ben heel blij dat mijn familie en vrienden er zijn.
Ik ben blij om elke dag, samen met mijn collega's. 
Ik ben blij met iedereen die zijn steentje bijdraagt om van onze samenleving een 'mooie beleving' te maken. 

Mensen, stop met al die negatieve commentaren.
Moeten we terug in lockdown gaan om te beseffen hoe goed we het hebben???

Niemand heeft een idee hoe we het juist aanpakken, maar geloof me…
Iedereen wil er het beste van maken!

Tamara


 60722