En het blijft maar vallen

En het blijft maar vallen

Het blijft maar sneeuwen en wordt alleen nog maar gladder op de weg. Er wordt vooral sneeuw geruimd, het schaarse zout wordt vooral gestrooid op bruggen, kruispunten en rotondes. (foto Patrick Rouwet)6571