Er is werk aan de kerk

Er is werk aan de kerk

Afgelopen week moesten de kerkfabrieken voor het eerst een 6-jarenplanning aan het gemeentebestuur voorleggen. Dat nieuwe voorschrift moet gemeenteraden toelaten om voor de hele legislatuur een betere raming van de kosten te maken. En het blijkt dat er heel wat werk op stapel staat. De kerk van Boekt is dit jaar aan renovatie toe. De kerk Onze-Lieve-Vrouw Lindeman (foto) laat dit jaar dakwerken uitvoeren, volgend jaar moet de verlichting vernieuwd én de binnenkant geverfd en verfraaid worden. Sint-Hubertus en Sint-Vincentius in Zolder heeft dit jaar lezenaars en kandelaars nodig, volgend jaar een brandglasraam in de inkomdeur en in 2012 een nieuw altaar op het hoofdkoor. Ook een nieuw dak dit jaar voor Sint-Jacobus Eversel, in 2011 wordt het geklasseerde orgel gerestaureerd. Heel veel werk in Bolderberg: dit jaar restauratie van kunstwerken en dringende structuurwerken, de komende vier jaar niet-dringende structuurwerken aan gebouw en interieur en in 2013 decoratiewerkzaamheden. Viversel wil dit jaar zijn beschermde orgel restaureren, volgend jaar het koor herinrichten, in 2011 de stabiliteit van kerk en toren laten onderzoeken, in 2012 het dak een onderhoudsbeurt geven en in 2013 de voorzetramen aanpakken. Sint-Valentinus Berkenbos plant tot 2013 geen investeringen. Sint-Willibrordus in Heusden tenslotte vernieuwt dit jaar zijn centrale verwarming in de weekkapel en in 2010 krijgt de kerk een verfbeurt. Voor al die werkzaamheden samen voorziet de gemeente de komende zes jaar een investeringstoelage van meer dan 330.000 euro en voor bijna 625.000 euro doorgeefleningen.341