Even een straatje om: Horion

Even een straatje om: Horion

Mattheus Jacobus de Horion was van 1817 tot 1823, in het Hollandse tijdperk dus, burgemeester-schout. Ook zijn vrouw was van adel: Henriette Brigitta Catharina Brunet de Rochebrunne. Horion schopte het tot infanteriekapitein in het Hollandse leger. Hij was ook Kempische verzetsleider tijdens de Boerenkrijg. In de rustige Horionstraat ligt ook het kleine kleuterschooltje (foto) van Ubbersel.
5463