Even een straatje om: Jan Frans Willems

Even een straatje om: Jan Frans Willems

Jan Frans Willems was een Vlaams schrijver en prominent lid van de Vlaamse beweging in de 19de eeuw. Hij leefde van 1793 tot 1846. Tijdens zijn jeugd kwam hij in contact met de liberale advocaat Anton Bergann in Lier, die bracht hem niet alleen Latijn, zang, orgelspel en dictie bij, maar ook idealen als vrijheidsliefde, liefde voor de eigen moedertaal en een liberale levensbeschouwing. Hij startte als notarisklerk en gaf in die periode al pamfletten en historische geschriften uit. Hij werd opgenomen in verschillende genootschappen die zich met litteratuur bezighielden. In 1830 kreeg hij een eredoctoraat in de wijsbegeerte en letteren van de Leuvense universiteit. Na de Belgische onafhankelijkheid bleef hij pleiten voor samenwerking met Nederland en stond zo mee aan de wieg van de eenheidsspelling, de Willems-spelling genoemd. Als enig Nederlandstalig lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen probeerde hij de Vlaamse literatuur en poëzie een plaats te geven, tegen de heersende verfransingspolitiek van de Belgische regering. Ondertussen publiceerde hij ook gedichten, toneelstukken, boeken en vertaalde middeleeuwse verhalen. Naar hem is ook het liberale Willemsfonds genoemd.5467