Extra parking en fietspad op De Schacht

Extra parking en fietspad op De Schacht

Er komen bijkomende parkeerplaatsen op De Schacht en ook een doorsteek voor fietsers en voetgangers tussen de Koolmijnlaan en de Mijnwerkerslaan. Die komt er ter hoogte van de rotonde op de Mijnwerkerslaan (aan de Bewel) en zal in de Koolmijnlaan uitkomen nabij de toegang tot het voormalige containerpark. De parkeerplaatsen zijn op de eerste plaats voor de multiculturele markt bedoeld, want zoals bekend verhuist een deel naar de Koolmijnlaan. Daarvoor koopt de gemeente een perceel industriegrond van bijna 1,5 ha terug van het bedrijf A & E Venus. Het bedrijf kocht de grond 2 jaar geleden voor 333.000 euro, ondertussen is de waarde licht gestegen tot 358.000 euro. Het bedrijf heeft de grond niet nodig en het perceel er vlak langs is ook eigendom van de gemeente, zodat het geheel kan heraangelegd worden.7464