GATAB wil aanpak van foutparkeerders

GATAB wil aanpak van foutparkeerders

De GATAB (Gemeentelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid en Aangepast Bouwen) heeft al vaker geklaagd over de toestand van de voetpaden in winkelcentrum Cité. Volgens GATAB wordt de doorgang geregeld versperd voor rolstoelen, rollators en kinderwagens door uitgestalde koopwaren, brede terrassen en zelfs geparkeerde auto's.  Ook de voorgehouden parkings worden vaak onterecht ingenomen. Ook deze voormiddag bemerkte een lid van GATAB weer een auto die dwars over het voetpad geparkeerd stond. UPDATE Trouwens, die beeld haalt ook nog eens de onduidelijkheid boven die aan de Koolmijnlaan blijft bestaan over inritten en parkeerplaatsen die al dan niet privé of openbaar zijn48566