Gemeenteraad buigt zich over grondperikelen

Gemeenteraad buigt zich over grondperikelen

Op donderdag 29 augustus vergadert de gemeenteraad met voorlopig 23 punten in de openbare zitting op de agenda. Daarbij heel wat punten die te maken hebben met grondgebiedszaken en rooilijnen. Zo moet de Westlaan worden aangepast omdat daar één van de komende jaren de bestaande kanaalbrug wordt vervangen door de huidige noodbrug op de E 314. De gemeente doet zoals bekend mee aan het project ‘Kolenspoor’ en vraagt samen met de andere mijngemeenten een subsidie om een projectcoördinator voor 3 jaar te kunnen aanstellen. De gemeenteraad moet ook goedkeuring geven om twee grote projecten in het kader van het masterplan Zolder te realiseren: de afbraak van Muze en sporthal Zolder en de bouw van de nieuwe school voor Beekbeemden en de sportzaal enerzijds en de omgevingswerken rond de school, de sportzaal en het park anderzijds.  
 
47768