Genitale verminking bespreken en bestrijden

Genitale verminking bespreken en bestrijden

Heel wat vrouwen woonden vanmiddag in het Rode Kruisopvangcentrum in de Kapelstraat de studiedag over vrouwelijke genitale verminking bij. In veel landen gebeurt dit nog steeds. Ook in België - een smeltkroes van culturen en nationaliteiten - gebeuren deze praktijken, zij het verborgen. Tijdens de studiedag in het opvangcentrum werd het probleem geduid, verklaard en werden ervaringen uitgewisseld. Centrale spreker was professor Els Leye van de Universiteit Gent. Zij belichtte haar onderzoek naar de ervaringen van hulpverleners en knelpunten binnen de zorg. Ook de vzw GAMS, die ijvert voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking in België en in de rest van de wereld, gaf een uiteenzetting. En daarbij ook wat uitleg over de procedure om internationale bescherming en preventie. Iedereen pikte trouwens het adagium van professor Els Leye mee: 'De traditie is barbaars, de mensen niet.' (foto's David Amgad) 43259