Gezocht: opvoedingssituaties voor een poster

Movin'grip vzw uit de Kapelstraat is dringend op zoek naar een paar voorbeelden uit het leven van een ouder en een puber of jongere waarin het opvoeden en opgroeien aan bod komt: normaal, raar, ongewoon, vindingrijk, confronterend, gezapig of bemoedigend. Je wordt vereeuwigd op een knotsgekke poster en verjaardagskalender over opvoedsituaties. Die wordt gelanceerd tijdens de week van de opvoeding en wordt nadien verspreid via opvoedingswinkels, steunpunt opvoedingsondersteuning Limburg, enz. Wat moet je doen? Beschrijf in een tiental regels - al dan niet met fictieve namen - een situatie, tussenkomst, reactie, ... beschrijf je eigen opvoedingsstijl, vertel iets over het dagelijks opvoeden en opgroeien van je kinderen. Het mag zelfs in telegramstijl. Mailen naar johan.snyders[!]movingrip.be.10177