Handelaars Heusden Dorp stellen Witboek voor

Handelaars Heusden Dorp stellen Witboek voor

De Handelaars Heusden Dorp hebben vanavond hun 'witboek' voor de verkiezingen voorgesteld en overhandigd aan de politieke partijen. Het gaat daarbij niet zozeer om een eisenpakket, eerder om een toekomstvisie aangevuld met verwachtingen die leven bij de handelaars. Belangrijk zijn bijvoorbeeld een mobiliteitsplan met voldoende parkeerplaatsen en een fietsnetwerk dat aansluit op de handelskern. Toeristen zouden meer naar de handelskernen moeten toegeleid worden in plaats van er omheen.

Daarnaast vragen de handelaars een fraaiere omgeving met bloemperken en sluikstorten die aangepakt worden. Bij wegenwerken is een betere communicatie nodig en moet de bereikbaarheid gegarandeerd worden. De HHD pleit ook voor 1 bevoegd schepen voor de volle 6 jaar, een beleid dat rekening houdt met de adviesraden en een dienst lokale economie die haar gewaardeerde deskundigheid verder uitbouwt. Verder wil ze een afbouw van pestbelastingen en minder administratieve last.

Bij aankopen door de gemeente pleit HHD voor positieve discriminatie van lokale handelaars. Nieuwe ambachten moeten aangemoedigd worden in het handelscentrum terwijl jongeren en verenigingen kunnen gesensibiliseerd worden over het belang van lokale economie, sponsors kunnen immers ook leveranciers zijn. Als het OCMW-gebouw vrijkomt, kan dat volgens de HHD een herbestemming krijgen als bedrijvencentrum voor startende ondernemers, dienstencentrum, uitgeruste vergaderruimte, mini-incubator voor kleinhandel en horeca in het vroegere gemeentehuis.40009