Herfst op de mijnterril (8)

Herfst op de mijnterril (8)

Nog meer fraais ontdekt op de mijnterril: een zwartgeworden wasplaatje, de echte naam is zwartwordende wasplaat en het voelt vettig aan. Voor alle duidelijkheid, het heeft niets te maken met de familienaam van onze fotograaf. Voor de rest onder van links naar rechts: witte knotszwammetjes steken fel af tegen de donkere achtergrond. Daarnaast een soort distel, mogelijk een driedistel, die geregeld voorkomt op mijnsteenbergen. Vroeger werd de driedistel gebruikt als geslachtsdrift stimulerend middel. Maar in deze tijden zal dat wel niet meer nodig zijn, zeker? Verder een sleedoorn met de laatste besjes. De vogels hebben hun buikjes al goed rond gegeten. En tenslotte de bosrank met zaadpluisjes. (foto's Stefan Was)38324