Het college neemt gedeeltelijke herstart

Het college neemt gedeeltelijke herstart

In het Sint-Franciscuscollege worden vandaag en morgen een deel van de lessen hervat. Meer bepaald worden de leerlingen van het zesde en het zevende jaar weer op school verwacht. Op pedagogisch vlak blijft voor deze laatstejaars de focus liggen op het goed en efficiënt functioneren van het digitaal afstandsonderwijs. Daarom wordt het ritme dat zij en de leerkrachten daarin verworven hebben, behouden.  Daarom wordt hun aanwezigheid beperkt tot maximaal één volledige dag om de twee weken, op maandag of dinsdag, afhankelijk van de studierichting. Het gaat om een lesdag met alleen hoofd- en richtingsvakken, geen klassieke lesdag dus maar een coachingsmoment met de vakleerkrachten. Die lesuren bieden de gelegenheid om vragen te stellen, ondersteuning of verdieping te krijgen, bijsturing waar nodig, ... en natuurlijk klasgenoten terug te zien.Op logistiek vlak zijn volgens de voorschriften en aan de hand van een risicoanalyse veiligheidsvoorschriften en richtlijnen voor leerkrachten, ondersteunende diensten en leerlingen opgesteld.  Die moeten uiteraard strikt opgevolgd worden.


53920