Het moet een onderdeel van een ruggenwervel zijn

Het moet een onderdeel van een ruggenwervel zijn

Er hebben heel wat lezers gereageerd op de foto van het mysterieuze voorwerp die Ana Moran ons bezorgde. Echt uitsluitsel hebben die reacties niet opgeleverd. Maar de meeste lezers denken aan een onderdeel van de ruggenwervel. Jeaninne Eerdekens analyseert het voorwerp het meest in detail en spreekt van een wervel met in het midden het wervellichaam  waartegen een opening, het wervelkanaal, ligt. "Links en rechts  zien we 2 lange spitsuitlopende beenderen, de dwarsuitsteeksels. Daartussen bevinden zich links en rechts een wervelboog met daarnaast telkens een facetgewricht. Daartussen is er een zeer klein doornuitsteeksteeksel waar te nemen." Het is dus uitgesloten dat het om een schedel gaat, en mocht Ana zich daarover al ongerust gemaakt hebben, 't is van één of ander dier, niet van een mens.55174