Heusden-Zolder kreeg het SAVE-label

Heusden-Zolder kreeg het SAVE-label

OVK - Ouders van Verongelukte Kinderen - heeft deze namiddag het SAVE-label uitgereikt aan de gemeente Heusden-Zolder. OVK zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Omdat steden en gemeenten daarin een belangrijk rol spelen, werd in 2011 het SAVE-charter gelanceerd om steden en gemeenten aan te sporen tot een veiliger mobiliteitsbeleid. Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke (vooral jongere) weggebruiker: een verkeersveiligheidsanalyse, invoering van het STOP-principe, mobiliteitsbeleid afstemmen op kinderen en jongeren, een hoog handhavingsniveau, de voorbeeldfunctie van de gemeente en haar beleidsverantwoordelijken, een actief sensibilisatie- en educatiebeleid en een goede opvang van verkeersslachtoffers.

Werk aan de winkel

Heusden-Zolder ondertekende eind mei 2012 het SAVE-charter en engageerde zich daarmee om te werken aan het actieplan en de 7 doelstellingen. De gemeente heeft nu haar tweede SAVE-actieplan afgewerkt en kreeg daarom vandaag het SAVE-label, als 79ste gemeente. De gemeente wil er ook verder mee werken, denk maar aan veilige schoolomgevingen, de digitale schoolroutekaart, het opwaarderen van de trage wegen en verbeteren van fietspaden, fietscoaching, rijvaardigheidscursussen, fietscoaching, ... (foto's Marina Poelmans)

48497